Kombinace podlahové topení a radiátory

Je vhodné kombinovat podlahové vytápění s radiátory?

Pokud chcete dosáhnout co nejnižší provozní náklady, není takováto kombinace úplně vhodná. Tepelné čerpadlo musí připravovat topnou vodu o vyšší teplotě pro radiátory a snižuje se tak jeho topný faktor. Výjimkou jsou topné žebříky v koupelnách, které pracují s topnou vodou z podlahového topení, nebo radiátory pro temperaci v garážích nebo sklepech, které lze také napojit na topnou vodu z podlahového topení.

Pokud je nutné z technických důvodů v části domu radiátory použít a nejedná se o vedlejší místnosti (garáž, sklep), snažte se navrhnou radiátory co největší. Potřebná teplota topné vody pro radiátory se tím přiblíží teplotě topné vody pro podlahové topení.     

DALŠí dotazy

Do kterých místností je podlahové vytápění vhodné?

Není horko od nohou nepříjemné? Nebude se v domě více prášit?

Mám mezi tepelné čerpadlo a podlahové vytápění instalovat akumulátor topné vody?